Przedstawiciel w Polsce marek:
VIKING, ODLO, UVEX, REUSCH, KILLTEC, MEINDL, CAMELBAK, SEA TO SUMMIT, MAXIMO, REIMA
 

Dotacje 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy LARIX
Cele projekt: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu ogółem: 191 255.34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 191 255.34 PLN
Beneficjent: LARIX, JANUSZ PIEŁA - SPÓŁKA JAWNA